Noregsval, 9. og 10. bekkur

10. bekkur
9. bekkur
Skoða kennsluáætlun

Stærðfræði, 8.-10. bekkur

10. bekkur
8. Bekkur
9. bekkur
Skoða kennsluáætlun

Íslenska, bókmenntir, 9. og 10. bekkur

10. bekkur
9. bekkur
Skoða kennsluáætlun

Vinnustofur, 8.-10. bekkur, fyrir jól

10. bekkur
8. Bekkur
9. bekkur
Skoða kennsluáætlun

Íslenska, 8. bekkur, fyrir jól

Skoða kennsluáætlun

Vinnustofa, 5.-6. bekkur, fyrir jól

5. bekkur
6. bekkur
Skoða kennsluáætlun

Tónmennt 5. og 6. bekkur

5. bekkur
6. bekkur
Skoða kennsluáætlun

Málfræði, 9. og 10. bekkur fyrir jól

10. bekkur
9. bekkur
Skoða kennsluáætlun

Stærðfræði, 6. bekkur

6. bekkur
Skoða kennsluáætlun

Stærðfræði, 5. bekkur

5. bekkur
Skoða kennsluáætlun

Kristinfræði 5. og 6. b.

5. bekkur
6. bekkur
Skoða kennsluáætlun

Íslenska, 6. bekkur

6. bekkur
Skoða kennsluáætlun

Kvikmyndagerð 5.-7. bekkur

5. bekkur
6. bekkur
7. bekkur
Skoða kennsluáætlun

Kvikmyndagerð 8.-10. bekkur

10. bekkur
8. Bekkur
9. bekkur
Skoða kennsluáætlun

Íslenska, 5. bekkur

5. bekkur
Skoða kennsluáætlun

Íslenska, 7. bekkur

7. bekkur
Skoða kennsluáætlun

Vinnustofa, 7. bekkur

7. bekkur
Skoða kennsluáætlun

Stærðfræði, 7. bekkur

7. bekkur
Skoða kennsluáætlun

Listgreinar, 5. – 7. bekkur

5. bekkur
6. bekkur
7. bekkur
Skoða kennsluáætlun

Vinnustofur, 1.-4. bekkur

1. Bekkur
2. Bekkur
3. bekkur
4. bekkur
Skoða kennsluáætlun

Tónmennt, 1.-4. bekkur

1. Bekkur
2. Bekkur
3. bekkur
4. bekkur
Skoða kennsluáætlun

List- og verkgreinar, 1.-4. bekkur

1. Bekkur
2. Bekkur
3. bekkur
4. bekkur
Skoða kennsluáætlun