Mat á skólastarfi

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008, 8. kafla er fjallað um mat og eftirlit með gæðum grunnskólastarfs.

Markmið mats og eftirlits með gæðum starfsins er m.a. að veita upplýsingar um skólastarfið - árangur þess og þróun. Einnig ber að tryggja að starfsemi skólans sé í samræmi við lög og reglur, huga þarf að gæðum náms og skólastarfs og tryggja að réttindi nemenda séu virt.

Hver grunnskóli metur með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra. Grunnskóli birtir opinberlega upplýsingar um innra mat sitt.

Sveitarfélög sinna mati og eftirliti með gæðum skólastarfs og skulu fylgja eftir að það mat leiði til umbóta í skólastarfi þar sem þarf.

Menntamálaráðuneytið annast greiningu og miðlun upplýsinga um skólahald í grunnskólum og stendur fyrir samræmdu námsmati í grunnskólum í 4., 7. og 10. bekk.

 

 

Hvað hafa foreldrarnir að segja um skólann?

Hér getur þú skoðað niðurstöður viðhorfskönnunnar foreldra frá árunum 2020 og 2022:

Viðhorfskönnun foreldra 2020

Viðhorfskönnun foreldra 2022